شیوه های ارسال سفارش

شیوه های ارسال سفارش آریالند

توجه: برای سفارشاتی که بعد از ساعت 12 ظهر هر روز ثبت شوند، یک روز کاری به مدت زمان ارسال افزوده خواهد شد.
توجه: در صورت افزایش بار ترافیکی در شبکه حمل و نقل پستی کشور، امکان افزایش مدت زمان ارسال وجود دارد.

شیوه های ارسال سفارش

سفارشم از چه طریقی ارسال می‌شود؟

هزینه و زمان ارسال سفارش من چگونه است؟

چگونه سفارش خود را پیگیری کنم؟