شیوه های پرداخت

روش های پرداخت

چگونه میتوانم هزینه سفارش خود را پرداخت کنم؟

برای پرداخت اینترنتی به چه چیزهایی نیاز دارم؟

آیا آریالند امکان پرداخت مبلغ سفارش را در محل فراهم کرده است؟

در صورت ناموفق شدن تراکنش و کسر شدن مبلغ از حسابم، چگونه می توانم پیگیری کنم؟