لامسه
کاربرگ

لامسه

با فرزند خردسال خود اشاء مختلف را لمس کنید و حسی که از لمس کردن در شما ایجاد شد را با هم در میان بگذارید . در این کاربرگ کودک با یکی از حواس پنجگانه( حس لامسه ) آشنا می شود.

موضوع

درس های مرتبط