کارت داستان - 1
کاربرگ

کارت داستان - 1

تا به حال شده که فرزندتان برای شما داستان بگوید؟ کودک پیش دبستانی شما می‌تواند با استفاده از کارت‌های بازی، برای شما یک داستان زیبا تعریف کند. استفاده از کارت‌های بازی موجب تقویت خلاقیت و افزایش مهارت سخنوری در کودک شما می‌شود.


درس های مرتبط