رنگ الگو
کاربرگ

رنگ الگو

یکی از مهارت‌هایی که کودک پیش‌دبستانی شما یاد خواهد گرفت، مهارت مهم تجزیه و تحلیل یک الگو می‌باشد. با تحلیل یک الگو در دنباله می‌توان رنگ ها و اشکال را نیز بررسی کرد.

موضوع

درس های مرتبط