سودوکو بازگشت به مدرسه
کاربرگ

سودوکو بازگشت به مدرسه

به طور قطع یک کوله پشتی یا جامدادی پر از مداد رنگی و خمیر بازی، هیجان فرزند شما را برای رفتن به مهد کودک چند برابر می کند در این کاربرگ فرزند پیش دبستانی شما با بازی سودوکو آشنا می‌شود .سودوکو یک پازل سرگرم کننده است که به بچه ها کمک می‌کند از استدلال منطقی و مهارت‌های تفکر انتقادی خود استفاده کنند. در این بازی بچه‌ها تصاویر مربوط به مدرسه را برش می‌دهند و در پازل می‌چسبانند.

موضوع

درس های مرتبط