کارت حافظه 1
کاربرگ

کارت حافظه 1

به طور کلی بازی های فکری باعث بهبود قدرت استدلال بصری – فضایی و حافظه‌ در کودک شما می‌شود. در این کاربرگ با بازی زیر دریایی هیجان انگیز، علاوه بر سرگرم شدن و سپری کردن لحظات خوش، مهارت‌های ذهنی فرزند شما افزایش پیدا می‌کند.


درس های مرتبط