دلفین
کاربرگ

دلفین

آشنایی با حیوانات یکی از قسمت‎‌‌های جذاب یادگیری برای کودکان می‌باشد. در این کاربرگ کودکان پیش دبستانی با دلفین‌ها و قسمت‌های مختلف بدن آنها آشنا خواهند شد که این مقدمه ای بر شناخت دنیای حیوانات می باشد.

موضوع

درس های مرتبط