هفته بساز
کاربرگ

هفته بساز

جدول برنامه ریزی کودک خود را بسازید. هر روزی که کودکتان طبق برنامه ریزی عمل کرد، به عنوان جایزه 1 ستاره به او بدهید.  همچنین می‌توانید هدفی را تعیین کنید و پس از گرفتن 7 ستاره در پایان هفته یک هدیه به کودک خود بدهید. با کمک این کاربرگ نظم و برنامه ریزی را به کودک پیش دبستانی خود هدیه کنید و موجب افزایش مهارت‌های انفرادی او در زندگی شخصی شوید


درس های مرتبط