آکادمی آریالند

جدیدترین ویدیوها

کاربرگ ها کاربرگ ها

جدیدترین کاربرگ ها

کتاب الکترونیک و قصه کتاب الکترونیک و قصه

آکادمی آریالند

آموزش عدد 1

آموزش عدد 1

نوشتن عدد 4

نوشتن عدد 4

نوشتن عدد 3

نوشتن عدد 3

نوشتن عدد 2

نوشتن عدد 2

فوتبال

فوتبال

حواس پنجگانه

حواس پنجگانه

آموزش ساخت لاک پشت با شانه تخم مرغ

آموزش ساخت لاک پشت با شانه تخم مرغ

کدو تنبل بزرگ پاییزی

کدو تنبل بزرگ پاییزی

حرف P

حرف P

آموزش ساخت زنبور عسل با مقوا

آموزش ساخت زنبور عسل با مقوا

تمرین عدد 4

تمرین عدد 4

آموزش عدد 4

آموزش عدد 4

نوشتن عدد 1

نوشتن عدد 1

کارت کلمات 1

کارت کلمات 1

رنگ خرگوش

رنگ خرگوش

آموزش ساخت طوطی با لیوان یکبار مصرف

آموزش ساخت طوطی با لیوان یکبار مصرف

نقاشی بکش بیشترین چیزی که دوست دارم

نقاشی بکش بیشترین چیزی که دوست دارم

تمرین عدد 3

تمرین عدد 3

آموزش ساخت دست مفصل دار با مقوا و نی

آموزش ساخت دست مفصل دار با مقوا و نی

حرف D

حرف D

آموزش ساخت خروس با مقوای ایفلوت

آموزش ساخت خروس با مقوای ایفلوت

هفته بساز

هفته بساز

رنگ اژدها

رنگ اژدها

رنگ آمیزی درخت بلوط

رنگ آمیزی درخت بلوط

قدردانی با شیشه مربا

قدردانی با شیشه مربا

آموزش ساخت پادشاه با جعبه مداد رنگی استوانه ای آریا

آموزش ساخت پادشاه با جعبه مداد رنگی استوانه ای آریا

الهام گرفتن از طبیعت

الهام گرفتن از طبیعت

سگ آبی

سگ آبی

زیستگاه حیوانات 3

زیستگاه حیوانات 3

حروف اضافه 4

حروف اضافه 4